w tym tygodniu ....


Dziękuję ci, Mamo, jak mogę najczulej.....

"Mere, Mother, Mutter - po polsku znaczy Mama. We wszystkich językach świata litera M jest ta sama. I wszędzie, na całym świecie, jest serce matki to samo. Zawsze się zjawi, przyleci na okrzyk dziecka "Mamo!" (P. Braun)

Mama, mamusia, mateńka. To imię najpiękniejsze na świecie. Tego imienia nie trzeba się uczyć. To imię pojawia się na ustach dziecka jako pierwsze, wymówione wyraźnie. Z tym imieniem kojarzy się zawsze ciepło rąk, które przyniosły dziecko na świat, kołysały, stawiały na podłodze, kreśliły pierwszy znak krzyża na czole. Mama to radosny uśmiech, tkliwe spojrzenie, oczy najszczersze i najpiękniejsze, które jedyne potrafią zrozumieć i wszystko wybaczyć. Z tym imieniem rośniemy, dojrzewamy. Z nim wchodzimy w dorosłe życie. Ono pozostaje zawsze świeże i młode. Z imieniem mamy łączą się najwspanialsze wspomnienia dzieciństwa, beztroskich zabaw, bezpieczeństwa. Ono zawiera w sobie najwyższą czułość i najczystszą miłość. To jest jedyne słowo: droższego nie zna świat.

Matka oznacza zawsze prawdziwy dom, do którego nawet po najdalszych podróżach trafić można. Mama obecna jest przy kromce chleba, przy szpitalnym łóżku.... Ona zawsze zrozumie swoje dziecko, nawet jeśli ono jej nie rozumie, bo tylko ona potrafi myśleć sercem. I to myślenie jest nieomylne. Z tym imieniem łączy się i miłość, i przebaczenie. "Matka jest tak pięknym darem, że Bóg zstępujący na ziemię zapragnął mieć także matkę".

To nic, że zmieniają się ludzkie dzieje, że pędzi czas; ona zawsze pozostaje taka sama. Potrafi kochać aż do granic bólu, do zapomnienia w szczęściu. Ona, by ratować swoje dziecko odważy się na wszystko. "Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać, pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług" .

Za tę miłość - jedyną i najpiękniejszą - dziękujemy naszym Mamom i składamy na ich dłoniach pocałunek, najżarliwszy, na jaki nas stać!

Ks. Jacek Nowak