21 XI - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; jest to też dzień Liturgicznej Służby Ołtarza
22-25 XI - Gródek nad Dunacjem - rekolekcje kaplańskie
24 XI - Tarnów - studium proboszczowskie dla kapłanów wyświęconych w 1989 r.
25 XI - Gosławice - spotkanie formacyjne kaplanów wyświęconych w 2004 r.
25 XI - Tarnów - nadanie Sali Widowiskowej w Mościckiej Fundacji Kultury im. prof. Kazimierza Abratowskiego
26-28 XI - Ciężkowice - rekolekcje dla członków oddziałów parafialnych "Caritas"
26-28 XI - Gródek nad Dunajcem - rekolekcje dla doradców życia rodzinnego
27 XI - Tarnów, aula Jana Pawła II - dzień skupienia dla katechetów świeckich z rejonu tarnowskiego
27 XI - Tarnów - egzaminy proboszczowskie dla kapłanów wyświęconych w 1988 r.
28 XI - pierwsza niedziela Adwentu

 
 

22 XI - Mikołaowice
23 XI - Olszyny
24 XI - Wielka Wieœ
25 XI - Wierzchosławice
26 XI - Wojnicz
27 XI - Błonie
28 XI - Koszyce Małe

 


Kontakt:
"Gość Niedzielny",
ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów
e-mail: tgn@wsd.tarnow.pl lub tarnow@goscniedzielny.pl
tel./fax 626-15-50

Redagują:
Ks. Andrzej Turek - dyrektor oddziału,
tel. 626-15-50 wew. 21,
e-mail:ascaniusz@poczta.fm

Aneta Kot, - redaktor,
tel. 626-15-50 wew. 22,
e-mail: anet.k@interia.pl

Grzegorz Brożek - redaktor,
tel. 626-15-50 wew. 22,
e-mail:gbrozek@is.net.pl;
gsm: 0604579464

Redakcja jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00.

Tarnowski Gość Niedzielny jest cotygodniową diecezjalną wkładką do wydawanego w Katowicach przez Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej ogólnopolskiego tygodnika katolickiego "Gość Niedzielny". 23 czerwca 1993 r. ks. Zbigniew Adamek otrzymał od ks. bp. Józefa Życińskiego misję redagowania tarnowskiego dodatku. Pierwszy numer został przygotowany 12 sierpnia tego roku, a poświęcony był uroczystościom ku czci MB Pasierbieckiej. 29 sierpnia, w dniu koronacji obrazu, na placu w Pasierbcu rozdano ponad 10 tys. egzemplarzy "Gościa Niedzielnego" z pierwszą tarnowską wkładką. Księdzu Zbigniewowi Adamkowi pomagali redagować dodatek mianowani przez Biskupa Ordynariusza księża korespondenci: Krzysztof Czech, Adam Nita, Piotr Lisowski, Ryszard Podstołowicz i Józef Wałaszek.

Z czasem do współpracy zostały zaproszone osoby świeckie. Szybko wykształciła się praktyka regularnych wtorkowych spotkań zespołu redakcyjnego. Od numeru datowanego na 2 października 1994 r. diecezja tarnowska ma do dyspozycji dwa razy większą niż dotychczas, czterostronicową wkładkę. 6 sierpnia 1995 r. ukazała się już setna tarnowska edycja "Gościa". Zespół redakcyjny spotkał się z tej okazji z - żywo interesującym się sprawami redagowania dodatku - ks. bp. Józefem Życińskim. W kwietniu 1996 r. objętość Tarnowskiego Gościa znowu podwoiła się.
Od tej chwili Czytelnicy co tydzień otrzymują 8 stron diecezjalnej wkładki. Atrakcyjność dodatku wzrosła, gdy techniczne zmiany umożliwiły w czerwcu 1996 r. zamieszczanie barwnych fotografii. Wzrost objętości i w związku z tym konieczność redagowania znaczej ilości materiału prasowego były powodem utworzenia w Tarnowie Oddziału "Gościa Niedzielnego". 11 września ks. bp Józef Życiński w obecności redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego" ks. prałata Stanisława Tkocza i licznych zaproszonych gości, poświęcił pomieszczenia otwierając tarnowski oddział Tygodnika. Od chwili objęcia w styczniu 1998 r. diecezji przez ks. bp. Wiktora Skworca często gościliśmy nowego Pasterza Diecezji w pomieszczeniach Redakcji na roboczych spotkaniach Kolegium Redakcyjnego, ale i przy bardziej oficjalnych okazjach. Ordynariusz Diecezji żywo interesuje się pracą tarnowskiego Oddziału "Gościa", dostrzegając w mediach, zwłaszcza mediach katolickich istotny środek procesu ewangelizacji.

Tarnowski Gość Niedzielny zajmuje obecnie 8 stron. Redaguje się 4 stałe rubryki: "Warto się zastanowić..." - rozważania na kanwie niedzielnych czytań mszalnych, "Kronikę diecezji" (przy współpracy INFO RDN Plus), "Pod etoskopem" - felietony o etyce ks. dr. hab. Alojzego Drożdża, "Biblio, Ojczyzno moja..."- rozważania biblisty ks. dr. Michała Bednarza. Poza tym na łamach tarnowskiej wkładki można znaleźć artykuły poświęcone aktualnym sprawom diecezji, przedstawiające niezwykłych ludzi, a także przypominające historię.
 


29-08-1993
- ukazuje się - w objętości dwóch ston - po raz pierwszy Tarnowski Gość Niedzielny, a w nim pierwszy felieton z cyklu "Warto się zastanowić..." Cypriana Byniora
5-09-1993
- drugi numer TGN, a w nim - po raz pierwszy na łamach - pojawia się Kronika Diecezji
2-10-1994
- Tarnowski Gość Niedzielny zwiększa swą objętość do 4 stron
6-08-1994
- jubileusz - ukazuje się setny numer tarnowskiej edycji Gościa
7-04-1996
- wraz ze zmianą szaty graficznej zwiększa się objętość
Tarnowskiego Gościa Niedzielnego do 8 stron
14-04-1996
- w związku z nowymi możliwościami pojawiają się dwie nowe stałe pozycje: "Pod etoskopem" ks. A. Drożdża (od nr. 15/96) i "Biblio, Ojczyzno moja" ks. M. Bednarza (od nr.19/96)
23-06-1996
- Tarnowski Gość Niedzielny zaczyna ukazywać się w kolorze
11-09-1996
- ks. bp Józef Życiński poświęcił i oficjalnie otworzył siedzibę tarnowskiego Oddziału "Gościa"
6-01-1997
- pierwszy opłatek w pomieszczeniach redakcji
15-01-1998
- pierwsza, nieoficjalna (przed ingresem) wizyta nowego Ordynariusza Diecezji w Redakcji
17-02-1998
- programowe spotkanie z ks. bp. Wiktorem Skworcem i ks. prał. Stanisławem Tkoczem w pomieszczeniach tarnowskiego Oddziału
1-09-1998
- zespół redakcyjny, z okazji jubileuszu 5-lecia tarnowskiej edycji "Gościa Niedzielnego", przyjmowany jest przez Pasterza diecezji
29-12-1998
- redakcyjny opłatek z ks. bp. Wiktorem Skworcem

 


Strona główna Diecezji Tarnowskiej Stona glowna