Drużbackie Podegrodzie

Muzykowanie z przytupem

Na początku lipca w Podegrodziu odbyło się uroczyste podsumowanie XXIII Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych pt. "Drużbacka".

Impreza jest prezentacją folkloru ludowego: muzyki, śpiewu oraz popisów drużbów weselnych wywodzących się z: Lachów, Pogórzan, Górali Białych, Rytersko-Piwniczańskich i Łemków. - Jego celem jest ochrona najcenniejszych tradycji muzykowania ludowego, a także zainteresowanie tym dzieci i młodzieży - mówi Aleksander Smaga z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, organizator imprezy. Podczas kilkugodzinnej zabawy w Podegrodziu przed publicznością wystąpiła Orkiestra Dęta w Tęgoborzy oraz laureaci tegorocznej "Drużbackiej". W gronie tym znaleźli się m.in. Edward Grucela z Piwnicznej Zdroju, Jakubkowianie z Łososiny Dolnej i Lachy z Nowego Sącza, a także drużbowie weselni: Jan Prusak z Łososiny oraz Józef Tokarczyk z Mordarki. Imprezie towarzyszyły wystawy prac artystów ludowych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gostwicy oraz uczniów ze szkółki rzeźbiarskiej prowadzonej przez Franciszka Palkę i szkółki hafciarskiej Janiny Lorczyk. Dużą atrakcją koncertu była loteria fantowa, na którą podegrodzki Gminny Ośrodek Kultury przygotował prawie tysiąc losów.

js

Tarnowski Gosc Niedzielny - Tarnów
Strona główna Diecezji Tarnowskiej Stona glowna