Panorama parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie

Parafia matka

łZ Lubziny narodziło się kilka wspólnot parafialnych, ale jej kondycja religijna wcale nie została przez to osłabiona.

– Szczęść Boże księże Andrzejku! Witam, witam pięknie! – ks. prał. Józef Dudziak ściska mnie ze znamienną dla siebie serdecznością. Dawno nie widziałem byłego lubzińskiego proboszcza, ale chyba nic się nie zmienił. Może ludzie będący w zażyłości z Wiekuistym są bardziej odporni na działanie czasu? Ksiądz rezydent wyznaje, że nie było trudno odejść na emeryturę. – Przygotowywałem się do tego. Zresztą już sił ubywało, bo przecież człowiek się zużywa, a parafia wymaga maksymalnej troski. Teraz nadrabiam lektury, no i cieszę się, że wciąż mogę służyć ludziom – oblicze starego kapłana rozjaśnia uśmiech.

Kościelny plac budowy

Jadąc drogą Tarnów - Rzeszów trzeba minąć Dębicę i, zaraz za Zawadą i tablicą „Lubzina”, skręcić w lewo, na Brzeźnicę. Wnet ukaże się parafialny kościół. Ten wariant drogi wydaje się obecnie optymalny, aby wejść w klimat lubzińskiej parafii, a konkretnie jej kościoła. Trasa na tym odcinku przypomina bowiem wielki plac budowy. Podobnym budowlanym placem jest również parafialna lubzińska świątynia. – Odnawiamy drugi ołtarz boczny, a przede wszystkim odwadniamy kościół, bo już miejscami zaczął się sypać – mówi ks. Ryszard Pietrasik, proboszcz. Prace zaczęte w Wielkim Poście mają się zakończyć na jesieni. Plansza stojąca przy wejściu do kościoła informuje, iż koszt projektu to blisko 850 tys. zł, z czego dotacja unijna wynosi 723 tys. zł. Można by rzec, iż przez lata Lubzina, jako parafia - matka, myślała sporo o swych parafiach - dzieciach, a teraz nadszedł czas, by pomyślała też trochę o sobie.

Tyle lat Bogu na „tak”

Lubzińska parafia datowana jest na około 1277 r. Narodziło się z niej kilka wspólnot parafialnych: Zawada, Ostrów, Skrzyszów, Paszczyna. Ale przez te narodziny kondycja religijna parafii - matki wcale nie została osłabiona. Wspólnotę tworzy około 3 tys. wiernych, jak zaświadcza proboszcz oddanych Kościołowi. Lubziński Kościół ma przeszłość, ale ma też przyszłość. Spotkanie DSM-u tryska młodzieńczym entuzjazmem wiary. W uszach długo brzmi wers śpiewanej przez dziewczynki piosenki opisującej Zwiastowanie: „Ma 14 lat, Bogu mówi: ‘tak’”. Parafia w Lubzinie ma już ponad 730 lat i niezmiennie, jak Maryja, mówi Bogu: „tak”.

Zapraszamy na Msze św.
Niedziela: 7.00, 8.00 - kaplica w Brzezówce, 9.00, 11.00, 18.00.
Codziennie: 6.30, 18.00.

Odpusty: Wniebowstąpienie Pańskie, 6 XII ku czci św. Mikołaja Biskupa; Brzezówka - niedziela około 18 XI ku czci bł. Karoliny Kózkówny.

Zdaniem proboszcza

Chciałbym podziękować ks. prał. Józefowi Dudziakowi, mojemu poprzednikowi, za jego wielki, długoletni wkład w dzieje parafii i obecną życzliwość i współpracę. Jednym z jej wymiarów jest kapelańska posługa ks. Józefa w naszym lubzińskim Domu Pomocy Społecznej. Religijność parafian określiłbym jako eucharystyczno - maryjną. Żywym kultem otaczany jest u nas również św. Mikołaj, patron wspólnoty, oraz bł. Karolina Kózkówna. Parafia cieszy się dwoma klerykami, ponad 60-cio osobową LSO, prężną DSM i grupą młodzieżową. Mamy też 3 grupy Ruchu Światło - Życie i 6 róż różańcowych. Codziennie przed Mszą św. prowadzą one różaniec w kościele. Chciałbym, aby róż przybyło, bo to zaplecze duchowe parafii i znak świadomości misyjnej lokalnego Kościoła. Prężnie działa nasza Caritas. Regularnie wspomagana przez „Klub Parafii Lubzina” z Chicago, na Boże Narodzenie i Wielkanoc przygotowuje około 70 paczek wsparcia dla potrzebujących. Wyzwaniem jest emigracja zarobkowa, która personalnie pustoszy parafię. Największa praca to odwodnienie kościoła. Ufam, że temu wszystkiemu podołamy, bo nasi wierni są religijni, bardzo ofiarni, a rada parafialna aktywnie uczestniczy we wszelkich poczynaniach.   

Ks. Ryszard Pietrasik

Ur. 13 IX 1954 r. w Lubaczowie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1981. Posługiwał: Tropie, Tarnów, Bochnia, Muchówka (jako proboszcz). Od 2006 r. proboszczuje w Lubzinie. W duszpasterstwie pomagają mu ks. Piotr Dymiński, wikariusz, i ks. prał. Józef Dudziak, rezydent.

Strona główna Diecezji Tarnowskiej Stona glowna