W STASIÓWCE

W kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Stasiówce k. Dębicy 2 II br. odbyła się mała uroczystość. Księża rodacy pochodzący z tej parafii poświęcili uroczyście kaplicę pw. MB Częstochowskiej. Rodak, ks. kan. Józef Czekański w czasie kazania powiedział m.in. do licznie zgromadzonych wiernych: ěJest to przepiękny, cichy zakątek, z którego Matka Boża będzie patrzyła na Was modlących się w tym kościele. Będzie z Wami, tak jak była z Apostołami w Wieczerniku...". Do wydarzenia tego wierni przygotowywali się przez poprzedzające go triduum. Uroczystość była kolejnym etapem przygotowania do Kongresu Eucharystycznego i pielgrzymki Ojca Œwiętego. Zazwyczaj w niedzielę poprzedzającą Œrodę Popielcową w wielu parafiach rozpoczynają się Nabożeństwa Czterdziestogodzinne. W Stasiówce od lat rozpoczyna się ono w Œrodę Popielcową, a kończy w sobotę. W jego trakcie parafialny kościół gości wielu księży spoza parafii, a wierni licznie przystępują do sakramentu pokuty. W bieżącym roku Nabożeństwo Czterdziestogodzinne poprowadził ks. Janusz Kiełbasa z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy. G.B. (Grzegorz Brożek)