Fantastyczne Oratorium
Kwietniowy koncert w tarnowskim teatrze, zatytułowany "Fantastyczne śpiewanie", był jednocześnie uroczystą inauguracją działalności nowego tarnowskiego stowarzyszenia, zarejestrowanego w grudniu u.r. Przyjęło ono nazwę: Stowarzyszenie im. św. Filipa Neri "Oratorium" i jest związkiem młodych ludzi, którzy od 1995 roku w ramach duszpasterstwa przy tarnowskim kościele Księży Filipinów prowadzą działalność charytatywną wśród dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Ich pierwszymi, wspólnie podejmowanymi działaniami, były organizowane Letnie i Zimowe Oratoria - kolonie i półkolonie, będące połączeniem rekreacji z modlitwą, rozważaniem Słowa Bożego, kształtowaniem życia duchowego i postaw chrześcijańskich. Oratoria te, w swym programie i formie, nawiązują do włoskich spotkań zainicjowanych w XVI wieku w Rzymie przez św. Filipa Neri. Zaproponowana przez "filipińską" młodzież forma wypoczynku okazała się tak atrakcyjna, że z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze dzieci.
Młodzież, skupiona wokół duszpasterstwa Filipinów, w sposób szczególny interesuje się muzyką. W ramach Stowarzyszenia Oratorium działają zespoły: Monk, Bardzo Orkiestra, Deys, Sonore. Właśnie propagowanie i rozwój sztuki chrześcijańskiej, zwłaszcza muzyki i teatru, stanowią główny cel Stowarzyszenia, a sztuka ta ma służyć upowszechnianiu wartości ewangelicznych w duchu ekumenicznym - tak zapisano w przyjętym statucie. Członkowie Stowarzyszenia uważają, że aby dotrzeć do młodego współczesnego człowieka z programem ewangelizacyjnym, nie wystarczy samo słowo, bardzo istotne są również dźwięk i obraz, umożliwiające doświadczenie i uczestnictwo. Stowarzyszenie zorganizowało już szereg koncertów, m.in. Antoniny Krzysztoń, Bardzo Orkiestry, zespołów Monk i Deys, koncertu "Na wschód słońca" - będącego całonocnym spotkaniem modlitewno-muzycznym młodzieży w kościółku na Górze św. Marcina. Zapoczątkowano ponadto organizację Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Chrześcijańskiej Fantastyczne śpiewanie. Pierwszy festiwal odbył się we wrześniu u.r., kolejny odbędzie się w czerwcu bieżącego roku. Pod koniec maja Stowarzyszenie zaprasza na muzyczne Oratorium na motywach biblijnego opisu "O stworzeniu świata". Działalności koncertowej towarzyszy oczywiście działalność wydawnicza: dostępna jest już kaseta "Fantastyczne śpiewanie" z piosenkami ks. Witka Wolnego w interpretacji Bardzo Orkiestry, a w najbliższym czasie "Fantastyczne śpiewanie" będzie osiągalne na płycie kompaktowej.
Stowarzyszenie realizuje także program ewangelizacyjno-teatralny, organizując warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży i współpracując w tym zakresie z Teatrem Młodego Widza w Tarnowie.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył 16 lat i zdecyduje się przyjąć na siebie prawa i obowiązki określone w statucie.
Informacje o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronach internetowych pod adresem: http://www.oratorium.w.pl. Oprócz historii powstania, zaznajomić się można z jego statutem i charyzmatem, celami, najbliższymi zamierzeniami, a także zwiedzić galerię, w której zamieszczono fotografie kościoła księży Filipinów oraz zdjęcia ze wspólnych wypraw.

J.K.