PARAFIA PW. CHRYSTUSA KRÓLA    

 W ostatnią niedzielę roku liturgicznego w kościele katolickim obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla. Chrystus Król zaprasza wszystkich członków Kościoła do współpracy w budowaniu Królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.
 Uroczystość tą w sposób szczególny przeżywają parafie noszące wezwanie Chrystusa Króla. W diecezji tarnowskiej jest to parafia w Górze Motycznej. Każdego roku w ostatnią niedzielę roku liturgicznego parafia ta przeżywa dzień odpustu ku czci Chrystusa Króla - Pana i Władcy całego świata.
 Góra Motyczna położona jest tuż przy trasie wiodącej do Radomyśla Wielkiego, ok. 6 km. na zachód od Dębicy. Miejscowość założona została prawdopodobnie pod koniec XIII w., a usytuowana jest na najwyższym wzniesieniu dębickiej części Płaskowyżu Tarnowskiego, bo na wysokości 236 m. n.p.m. Z Góry Motycznej można podziwiać panoramę Dębicy, a nawet całej Rynny Podkarpackiej.
 Jeśli chodzi o historię parafii w Górze Motycznej, to nie jest ona zbyt długa, bo sama parafia liczy dopiero kilkanaście lat, ale jest bardzo bogata i ciekawa. Sama wioska Góra Motyczna wzmiankowana była już w 1396 r. Przez długie lata należała do parafii w Straszęcinie, aż do czasu, gdy kościół w Straszęcinie spłonął. Było to w 1944 r. Pożar kościoła w Straszęcinie spowodował, że Górę Motyczną chwilowo odłączono od parafii macierzystej. Wówczas w Górze Motycznej przebywał wysiedlony spod Lwowa podczas II wojny światowej ksiądz Józef Kobyliński, który odprawiał Msze święte w miejscowej szkole.
 Pożar kościoła w parafii macierzystej, a także znaczna odległość od kościoła parafialnego wpłynęły na zrodzenie się myśli budowy własnego kościoła parafialnego w Górze Motycznej. Tak więc z inicjatywy ks. J. Kobylińskiego w 1945 r. wybudowano tutaj drewniany, trzynawowy kościół z poniemieckich baraków przywiezionych z Pustkowa. Był to oczywiście prowizoryczny kościółek. Poświęcił go ks. Andrzej Rejowski pracujący wówczas na parafiii w Lubzinie. Natomiast niedługo potem, w 1946 r., ks bp Jan Stepa, ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej, erygował w Górze Motycznej wikarię parafialną, nad którą opiekę duszpasterską sprawowali kapłani dojeżdżający ze Straszęcina i Żyrakowa. Pierwszym wikariuszem od 1958 r. był tutaj ks. Klemens Ziomek, a w 1967 r. funkcję tę przejął ks. Franciszek Tomczyk.
 W latach 1968-69 zrodziła się myśl i zarazem konieczność budowy nowego kościoła. Budowę zaproponował ks. bp Piotr Bednarczyk, który był obecny w Górze Motycznej w trakcie peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej. Myśl tę poparł również ks. bp Józef Gucwa podczas wizytacji kanonicznej w 1970 r. Natomiast podczas następnej wizytacji w 1977 r. zapału do budowy dodał ks. bp Władysław Bobowski.
 Pozwolenie na budowę nowego kościoła wydał ówczesny wojewoda tarnowski Jan Sokołowski, 12 czerwca 1977 r. Po załatwieniu wszystkich formalności, w kwietniu 1978 r., parafianie rozpoczęli budowę kościoła. Najpierw jednak trzeba było rozebrać stary kościół, gdyż nowy miał być postawiony w jego miejscu według projektu inż. Zenona Piotrowskiego i Zygmunta Szalonka. Budowa nowego kościoła postępowała dość szybko, a to dzięki ofiarności i fachowej pomocy nie tylko samych parafian, ale też ludzi z różnych miejscowości oraz zaangażowaniu proboszcza ks. Tomczyka. W uroczystość Chrystusa Króla w 1978 r., ks. bp Józef Gucwa poświęcił fundamenty budującego się kościoła. Wiosną 1980 r., ukończono budowę. Dzień 2 sierpnia 1980 r. dla mieszkańców Góry Motycznej był dniem od dawna oczekiwanym. W tym dniu ks. bp Jerzy Ablewicz utworzył w Górze Motycznej samodzielną parafię.
 Kościół w Górze Motycznej jest dwunawowy i zbudowany z cegły. W nawie bocznej znajduje się obraz MB Nieustającej Pomocy. W każdy 11. dzień miesiąca odprawiana jest nowenna do Matki Bożej przy licznym udziale parafian. Ścianę ołtarzową projektował i wykonał według projektu Dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie ks. Wł. Szczebaka, artysta malarz Bolesław Szpecht z Krakowa. Malowidło przedstawia Chrystusa tryumfującego razem z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym w otoczeniu Aniołów oraz Świętych Patronów. We freskowo-mozaikową całość wkomponowane jest tabernakulum, które wykonała pracownia brązownicza Jana Oremusa z Krakowa. W 1990r. w kościele polichromię na bokach wykonał artysta malarz Marek Niedojadło z Tarnowa. W 1993 r. zakończono prace witrażowe bocznych ścian kościoła.
 Obecnie parafia liczy ok. tysiąca wiernych. Działa tutaj Caritas, która zajmuje się przede wszystkim pomocą w dożywianiu dzieci z rodzin wielodzietnych. Funkcjonuje także Rada Duszpastersko-Gospodarcza. Z jej inicjatywy wykonano parking wokół i nowe ogrodzenie całego cmentarza. Obecnie z inicjatywy tej Rady i dzięki ofiarności parafian wokół kościoła wykonywany jest chodnik z kostki brukarskiej. Jest również tutaj liczna służba liturgiczna. W parafii istnieją też Róże Różańcowe wśród starszych, a także dzieci i młodzieży. Dość dobre jest także czytelnictwo prasy katolickiej.
 W tej młodej przecież jeszcze parafii jest bardzo dużo pracy i to zarówno duszpasterskiej, jak i gospodarczej, ale proboszcz parafii ks. Ryszard Rutkowski ma nadzieję, że za wstawiennictwem Chrystusa Króla praca ta będzie przynosić owoce.

Bernadetta Nicoś